Upphandling av stålentreprenader med EN 1090-2 se www.1090.se

Upphandling av stålentreprenader med EN 1090-2 se www.1090.se

Nyligen avslutades SBUF-projektet: Upphandling, inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090-2 se resultatet här. www.1090.se

Vad händer i höst?

Vad händer i höst?

Snabb överblick med SBI:s nyhetsbrev

Kommissionens FAQ

Kommissionens FAQ

Kommissionen har lagt ut en lista för byggprodukter som inte omfattas av 1090-1:2009+A1:2011

1090-kartan

Sedan den 1 juli är övergångstiden slut för standarden SS-EN 1090-1 vilket innebär att all upphandling av stålentreprenader måste följa det nya regelverket och vara CE-märkt. För att hjälpa inköpare har vi skapat en ”1090-karta” där certifierade företag framgår.

Workshop för unga konstruktörer

Workshop för unga brokonstruktörer i Madrid 2014

YouTube-klipp om Prefabsystem för stommar

Nu finns ett intressant youtube-klipp från det fullsatta seminariet för huskonstruktörer den 3:e april i Stockholm som arrangerades av SBI.

Stålarenor vid VM i Fotboll

Flera av de nya arenorna som kommer att användas vid VM i fotboll är byggda av stål. Konstruktionsmaterialet som ger arkitekter och konstruktörer möjlighet att förverkliga sina visioner.

Presentationer från seminariet för brokonstruktörer 10 juni

Nu finns presentationerna från seminariet för brokonstruktörer 10 juni här på SBI:s hemsida.

Korrektur av tabellerna 3.14–3.17 i SBI publikation 187 – Balkskarv

Ett räknefel har upptäckts för genererandet av tabellerna 3.14 – 3.17 i SBI publikation 187 – Balkskarv.

Förtydligande av omfattningen för SS-EN 1090-1

Omfattningen av den harmoniserade standarden SS-EN 1090-1 har av många upplevts som oprecis, CEN/TC135/WG15 har därför utarbetat en lista med exempel på komponenter som omfattas eller inte omfattas.